Aktuelt


Informasjon om Helsenorge.no

8. mars 2018 kl. 13:49

DIGITAL DIALOG FASTLEGE (DDFL)
Heiane legesenter tilbyr no «Digital Dialog Fastlege» via helseportalen Helsenorge.no.
DDFL vil erstatte bruk av Helserespons, men Helserespons vil vera i bruk inntil vidare

Helsenorge.no er ein offentleg helseportal for alle, som gjev pasientar og innbyggjarar ein portal med kvalitetsikra helseinformasjon og digitale tenester samla på ein stad. All informasjonsutveksling vert dokumentert.

Heiane legesenter har opna for desse tenestene via Helsenorge.no:

  • Bestill resept
  • Bestill time. Du kan be om time, men ikkje booke direkte i timebok enno
  • Kontakt fastlegen ( kun enkle spørsmål) OBS! Heiane legesenter har ikkje opna for E konsultasjon enno
  • Lege/ Helsepersonell kan senda helseinformasjon digitalt frå sitt pasientjournalsystem.

 Korleis går du fram: Logg inn på Helsenorge.no, krev bankid/ buypass. Du må krysse for samtykke til bruk av DDFL dersom du ønsker dette.
Svar/ varsling frå legekontoret skjer ved SMS, dette er kostnadsfritt for pasientane.

Du finn meir informasjon her: https://helsenorge.no/fastlege
Dersom du treng hjelp til å ta tjenestene i bruk, kan du ringe brukerstøtte hos 800HELSE på tlf. 800 43 573.

 

Dersom du ikkje er nøgd

8. mars 2018 kl. 13:44

Me som arbeider ved Heiane legesenter har som mål at folk skal kjenna seg trygge på at dei får den hjelpa dei treng, og at me møter alle med respekt og forståing.

Skulle du av ulike grunnar ikkje vera nøgd med Heiane legesenter, vil me oppmuntra deg til å ta dette opp direkte med oss.

 

Åpningstider

Månd-torsd:08.00-15.00
Fredag: 08.00-14.00
Lørdag:Stengt
Søndag: Stengt
Telefontid:Alle dager:
kl. 08.15-11.30
og kl. 13.00-14.00 mand-torsd

Adresse

Heiane Legesenter
RUNDEHAUGEN 19
5412 STORD
Nabobygget til XY bensinstasjonen på Heiane.
Vis kart

Kontakt oss

Heiane Legesenter
Rundehaugen 19
5412 STORD

Telefon: 53006262